Projekts īstenots sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Komisiju

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 • Baldones novada Daudzfunkcionālās sociālās aprūpes centrs

  Centrs bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, vardarbībā cietušiem bērniem, jaunajām māmiņām un krīzes situācijās nonākušām personām, kas...

 • Banka

  Bonjour mes frères et soeurs de LETTONIE. Avez-vous vraiment besoin de fonds? Si oui, n'hésitez pas. Nous sommes une agence spécialisée dans le financement international entr...

 • banka

  Laipni lūdzam, labu rītu, kungs un kungs. Vai esat persona vai uzņēmums, kas meklē aizdevumu? Vai jums ir nepieciešama nauda, ​​lai ātri samaksātu parādus? Vai jums...

 • banka

  Sveiki, mani brāļi un māsas Vai jums tiešām ir vajadzīgs finansējums? Ja tā, tad nevilcinieties. Mēs esam aģentūra, kas specializējas starptautiskajā finansēšanā ...

 • bdfi banque

  Mēs esam privāta finanšu grupa, kas piedāvā īstermiņa un ilgtermiņa starptautiskos aizdevumus no 3000 līdz 900 000 000 visiem nopietniem cilvēkiem Eiropā, kuri spēj mum...

 • Bernice

  Norāde par aizdevumu Man izdevās saņemt aizdevumu no mikrokredīta iestādes, kas zināja, kā mani pēc iespējas ātrāk apmierināt. Viņa palīdzēja man aizņemties 45 0...

 • Bērnu un jauniešu centrs "Altona"

  Mēs esam Rīgas pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde. Misija: pilnvērtīgs brīvā laika pavadīšanas nodrošinājums bērniem un jauniešiem. Vīzija: veid...

 • Biedrība "Alisbetas sirds"

  Biedrības ''Alisbetas sirds'' mērķis ir sniegt emocionālu, garīgu, praktisku un finansiālu atbalstu vecākiem pēc bērna nāves (neatkarīgi no ''bērna'' vecuma), piesaist...

 • Biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm"

  Dibināta - 2008. gada 4. decembrī . Sabiedriskā labuma statuss iegūts 08.03.2009. Mērķis - veicināt iniciatīvas, kas uzlabo ģimeņu, bērnu un jauniešu dzīves apstāk...

 • Biedrība "Dzintarkrasta serviss" pansionāts "Liepa"

  Pansionāts "Liepa" ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt visas nepieciešamās vajadzības un sniegt labu dzīves līmeni un aprūpi pansionātā dzīvojoš...

 • Biedrība "Dzīvnieku brīvība"

  “Dzīvnieku brīvība” strādā, lai izbeigtu dzīvnieku ciešanas rūpnieciskajā lopkopībā, kažokzvēru audzēšanā un izklaides industrijā. Mēs uzskatām, ka dzīvniek...

 • Biedrība "Esi labs!"

  Organizācijas „Esi labs!” mērķis ir palīdzēt ikvienam dzīvē realizēt vēlmi darīt labu - piedalīties talkā, atrast piemērotāko brīvprātīgo darbu, aiziet uz labd...

 • biedrība "Jaunatne smaidam"

  Biedrijas misija - spēcīga un uz vērtībām balstīta bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija, kas mērķtiecīgi īstenojot savus mērķus, uzdevumus un darbības pamatp...

 • Biedrība "Kultūras Multimediji"

  Biedrība „Kultūras Multimediji” ir jaunu, enerģisku, mērķtiecīgu un talantīgu cilvēku radīta organizācija, kuras galvenais mērķis ir saglabāt nemateriālo kultūra...

 • biedrība "Miera ielas republika"

  Visā Miera ielas garumā uzplaukst radošs kvartāls, ko veido kafejnīcas, veikaliņi un citas radošas iniciatīvas. Šeit valda rosīga atmosfēra un vienlaikus arī miers, kas...

 • Biedrība "RED - Radošu Efektu Darbnīca"

  RED ir nevalstiska organizācija, dibināta 2008.gada jūnijā un radusies ar mērķi pulcināt jauniešus no Latvijas lauku reģioniem, it īpaši Vidzemes novada, sniedzot viņie...

 • Biedrība "Sociāli nozīmīgu projektu centrs "Varonis"

  Sociāli nozīmīgo projektu centrs „VARONIS” ir labdarības biedrība, kas dod privātpersonām un uzņēmumiem iespēju palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams. Mēs piedā...

 • Biedrība Dzelmju attīstībai

  Projektu vadītāja

 • Biedrība „Dzīves Kvalitātes Iniciatīva”

  Mūsu misija ir sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai un attīstībai, rūpes par sabiedr...

 • Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” dienas aprūpes centrs „Cerību ligzda”

  Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem no 16 gadu vecuma. Centra mērķis: Dienas aprūpes centrā nodrošināt sociālās aprūpes un sociāl...

1 2