Projekts īstenots sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Komisiju